แหล่งเรียนรู้หน่วยที่ 2

ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (อ่านเพิ่มเติม)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ่านเพิ่มเติม)

โรฮิงญาคนไร้สิทธิ

เมื่อดิฉันต้องเกณฑ์ทหาร

เพราะการล้อเลียน ไม่ใช่เรื่องเล่น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชน (อ่านเพิ่มเติม)

สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร (อ่านเพิ่มเติม)